Tìm kiếm

CÔNG TẮC ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

Điều khiển từ xa thiết bị điện như đèn, quạt, bơm bằng điều khiển từ xa, khoảng cách điều khiển từ xa có thể lên tới 50m.