Hướng dẫn sử dụng thiết bị

Hướng dẫn sử dụng ổ cắm hẹn giờ ETG-63A

Ngày đăng: 20/07/2013 - Lượt xem : 24556

Hướng dẫn một cách chi tiết về cài đặt và sử dụng ổ cắm hẹn giờ ETG - 63A.

Rơ le điều khiển từ xa bằng sóng RF

Ngày đăng: 01/04/2013 - Lượt xem : 6837

Hướng dẫn lắp đặt và cài đặt cho rơ le điều khiển từ xa bằng sóng Raido (RF)

Hướng dẫn sử dụng TM3F

Ngày đăng: 29/03/2013 - Lượt xem : 2886

Hướng dẫn cách lắp đặt và cài đặt cho TM3F

Hướng dẫn sử dụng TM3C

Ngày đăng: 29/03/2013 - Lượt xem : 5188

Hướng dẫn cách lắp đặt và cài đặt thời gian cho TM3C

Hướng dẫn sử dụng IR2A2

Ngày đăng: 29/03/2013 - Lượt xem : 3595

Hướng dẫn lắp đặt và cài đặt thời gian, điều khiển từ xa với IR2A2

Hướng dẫn sử dụng RC1A

Ngày đăng: 28/03/2013 - Lượt xem : 3533

Hướng dẫn cách lắp đặt và cài đặt cho bộ điều khiển từ xa RC1A

Hướng dẫn sử dụng công tắc cảm ứng ánh sáng SL6T

Ngày đăng: 28/03/2013 - Lượt xem : 3459

Hướng dẫn lắp đặt và cài đặt bộ sản phẩm SL6T

Hướng dẫn sử dụng RC1S

Ngày đăng: 28/03/2013 - Lượt xem : 9181

Hướng dẫn cách đấu dây và cài đặt cho công tắc RC1S

Hướng dẫn sử dụng RC5G4

Ngày đăng: 28/03/2013 - Lượt xem : 5686

Hướng dẫn cách lắp đặt và cài đặt điều khiển từ xa cho RC5G4

Hướng dẫn sử dụng IR2A

Ngày đăng: 24/03/2013 - Lượt xem : 5485

Hướng dẫn sử dụng và cách cài đặt công tắc IR2A