Tìm kiếm

REMOTE ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

(Remote) Tay điều khiển từ xa bằng sóng radio, được mã hóa bằng chip 2262 phổ biến trên thị trương. Có thể được sử dụng để tích hợp điều khiển cửa cuấn, thiết bị đèn chiếu sáng, đồ chơi...