Bản đồ

Số 86 Đông Trung Hành, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng

02253 292 102