Tìm kiếm

NHÀ THÔNG MINH BROADLINK

Trung tâm điều khiển nhà thông minh Broadlink đóng vai trò như một bộ não điều khiển các thiết bị khác trong nhà của bạn như công tắc, ổ cắm, bóng đèn…và điều khiển được các thiết bị điện khác theo ngữ cảnh...